คำเตือน : การลงทุนใน ตลาดหุ้น, ทองคำ, Forex & CFDs, Crypto มีความเสี่ยงสูงผู้ที่สนใจโปรดศึกษาข้อมูลให้เข้าใจ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

Forex Thaiclub

ให้ความรู้เกี่ยวกับ FOREX ชุมชนนักเทรดประเทศไทย ศึกษา วิเคราะห์ แชร์ประสบการณ์

Forex Thaiclub

ให้ความรู้เกี่ยวกับ FOREX ชุมชนนักเทรดประเทศไทย ศึกษา วิเคราะห์ แชร์ประสบการณ์

Forex Thaiclub

ให้ความรู้เกี่ยวกับ FOREX ชุมชนนักเทรดประเทศไทย ศึกษา วิเคราะห์ แชร์ประสบการณ์

Forex Thaiclub

ให้ความรู้เกี่ยวกับ FOREX ชุมชนนักเทรดประเทศไทย ศึกษา วิเคราะห์ แชร์ประสบการณ์

Forex Thaiclub

ให้ความรู้เกี่ยวกับ FOREX ชุมชนนักเทรดประเทศไทย ศึกษา วิเคราะห์ แชร์ประสบการณ์

SEC เตือนอย่าหลงเชื่อ 3 web

Hotnews:SEC เตือนอย่าหลงเชื่อ 3 web
stock2morrow-infinityfinancialsolutions-whotrades


SECเตือน ประชาชนอย่าหลงเชื่อใช้บริการ 3 web stock2morrow-infinityfinancialsolutions-whotrades เหตุเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน หรือบางเว็บไซต์อาจมีการให้ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ฟากชาวชุมนุม stock2morrow นาม Looking ระบุ คิดว่าทุกคนก็ทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่ เดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดคุย เพื่อทราบในรายละเอียดของประกาศ มองในแง่ดี นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับจุดยืนของเราชัดเจนเพื่อสร้างความรู้นัก ลงทุนอย่างสุดความสามารถ เพื่อสังคมนักลงทุนคุณภาพ

ท่ามกลางตลาดหุ้นคึกคัก เกมราคาหุ้นบนกระดานเต็มไปด้วยความร้อนแรง ขณะที่ดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ประชาชนหรือผู้มีเงินออม บางกลุ่มได้รับการชักชวนจากกลุ่มบุคคลต่างๆ ซึ่งแฝงเข้ามาในรูปแบบต่างๆ เรียกว่า ทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ไม่อาจเข้าไปกำกับดูแลได้อย่างเต็มที่ ทำได้เพียงการส่งสัญญาณเตือนไปยังประชาชนทั่วไป ซึ่งประเด็นนี้ ได้มีคำถามหลั่งไหลเข้ามายัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต หรือ SEC มากมายจนในที่สุด

ได้มีชื่อระบุ 3 Website List
1. www.stock2morrow.com
2. www.infinityfinancialsolutions.com
3. www.whotrades.com

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ชี้แจงว่า เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับการชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ สอบถามมายัง ก.ล.ต. ว่า นิติบุคคลรายใดเป็นผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือไม่
ก.ล.ต. จึงขอชี้แจงว่า ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยรายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. สามารถค้นดูได้จาก http://www.sec.or.th/licensee/
อนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลที่มีประชาชนสอบถามมา และ ก.ล.ต. สอบทานแล้วพบว่ามิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มาแสดง ณ ที่นี้ โดยรายชื่อนิติบุคคลเหล่านี้จะได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามที่ได้รับการ หารือเพิ่มเติม
นอกจากนี้ โดยที่ชื่อของนิติบุคคลแต่ละรายอาจมีความใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันได้ และชื่อที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ ได้ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้มีความเฉพาะเพียงพอ จึงจะมีการแสดงข้อมูลสถานที่ตั้งหรือที่ติดต่อของนิติบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ไว้ด้วย
รายชื่อนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

- Infinity Marketing Solutions (Thailand) Co., Ltd.
- บริษัท ฮู เทรดส์ จำกัด
- บริษัท M.B. Network

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อไปใช้บริการกับเว็บไซต์บางแห่ง ที่มีการให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ซึ่งอาจมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน หรือบางเว็บไซต์อาจมีการให้ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน แนะนำ หรือชักชวนให้ไปลงทุนในหุ้น และได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว ก.ล.ต. จึงได้รวมรวบข้อมูลรายชื่อเว็บไซต์ที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นมาแสดง ณ ที่นี่ด้วย

Website List
- www.stock2morrow.com
- www.infinityfinancialsolutions.com
- www.whotrades.com

พลันข่าว สำนักงาน ก.ล.ต. ปรากฎ www.stock2morrow.com ติดอยู่ในการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อไปใช้บริการกับเว็บไซต์บางแห่ง ที่มีการให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ซึ่งอาจมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน หรือบางเว็บไซต์อาจมีการให้ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน แนะนำ หรือชักชวนให้ไปลงทุนในหุ้น และได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว
บรรดาสาวก ได้ตั้งหัวข้อ อารายหว่าเนี่ย...Stock2morrow ติดโผ มีหลากหลายกะทู้ เช่น prechasamart S2M Gold Member เขียนว่า อาจจะต้องเพลาเรื่องการหาเงิน ลงนะครับ มันชัดเจนไป ,Looking เขียนว่า คิดว่าทุกคนก็ทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่
เดี๋ยว ผมจะเข้าไปพูดคุย เพื่อทราบในรายละเอียดของประกาศ มองในแง่ดี นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับ จุดยืนของเราชัดเจน เพื่อสร้างความรู้นักลงทุนอย่างสุดความสามารถ เพื่อสังคมนักลงทุนคุณภาพ ,aotto เขียนว่า ถ้าเรามีใบอนุญาตผู้ติดต่อนักลงทุน.ที่นักวิเคราะห์มีเราจะสามารถทำได้ ไม่...ฝากถามด้วยนะครับ...คุณ looking

อนึ่งบริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเว็บไซต์,การลงทุน,สัมมนา,ประชาสัมพันธ์ และสำนักพิมพ์ ผลงานของบริษัท
- เว็บไซด์ www.stock2morrow.com "ศูนย์กลางนักลงทุนรายย่อย"
- สำนักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์ มีผลงานติด Best Seller อาทิ
- หนังแกะรอยหยักสมอง รวยหุ้นหมื่นล้าน ภาค 1, ภาค 2, ภาค 3
- หนังสือฟรีด้อมเทรดเดอร์
- หนังสือ หุ้น 5 เด้ง Penny Stock
- สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหุ้น สำหรับผู้ที่สนใจ
- ร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าแบรนด์ดัง อาทิ เมอร์เซเดสเบนซ์,แลนด์แอนด์เฮาส์,แสนสิริ,AP Property, H.P.,Brother Printer

ขณะที่ www.whotrades.com หรือ Who Trades เป็นศูนย์การศึกษาที่เปิดการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีการเทรดให้ประสบความ สำเร็จ ศูนย์การศึกษาของ Who Trades เริ่มก่อตั้งครั้งแรกใน ประเทศรัสเซีย และต่อมาได้ขยายสาขาไปในประเทศทางยุโรปอย่างเช่น ประเทศเยอรมนี อังกฤษ ไซปรัส และอเมริกา ตอนนี้ Who Trades ได้เริ่มขยายสาขามาทางแถบเอเชีย โดยเริ่มในประเทศไทยเป็นประเทศแรก และต่อมาได้เปิดสาขาในประเทศจีนและอินเดีย

ที่มา : http://www.hooninside.com/news-detail.php?id=109427

Popular Posts

ปฎิทินเศษฐกิจโลกBig Thanks
Google & Youtube

Tags1 : เทรด FOREX, เล่นหุ้นออนไลน์, ตลาดหลักทรัพย์
Tags2 : งานผ่านเน็ต, ลงทุนธุรกิจ, เส้นทางเศรษฐี
 

โบรกเกอร์แนะนำ

สถิติชมเว็บ

จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้

Translate

นโยบายความเป็นส่วนตัว